• ZIBL

  ZIBL

  Urbane ideje - Urban ideas - Gorodskie ideй

 • Stručne usluge

  Stručne usluge

  Projektovanje, tehnički prijemi, tehnički nadzor

 • Rješenja

  Rješenja

  Investiciono savjetodavstvo, investiciono rukovođenje, rukovođenje projektima

 • Gradske usluge

  Gradske usluge

  Održavanje zgrada, otkup stanova, komunalne naknade

 • Novosti

  Novosti

  Novosti, saopštenja, konkursi, događaji

Dobro došli na strane Zavoda za izgradnju Banja Luka!

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavamo akcionare Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Zavod), koji su ovo pravo stekli po osnovu otplaćenih internih dionica da će se DANA, 03.06.2015. godine (srijeda) održati sastanak akcionara , u prostorijama Zavoda, u ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 13,00 časova. Dnevni red stastanka je utvrđivanje prijedloga za izbor...

Read More

IZMJENA DNEVNOG REDA XVIII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ZAVODA ZA IZGRADNjU a.d. BANjA LUKA

ZAVOD ZA IZGRADNjU a.d. BANjA LUKA U sazivu  XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, objavljenom u ’’Glasu Srpske’’, dana 12.05.2015.godine i ’’Nezavisnim novinama’’  dana12.05.2015.godine, kao i na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, vrši se izmjena tačke 4. dnevnog reda XVIII sjednice Skupštine akcionara...

Read More